Alles over het Feestweekend op 16, 17 en 18 september in verband met opening MFA De Schans:

Hieronder alle informatie rondom het feestweekend op 16, 17 en 18 september in Een. Inmiddels hebben alle inwoners van Een & Een West een flyer ontvangen over het komende feestweekend. We hopen dat iedereen in Een tijdens dit weekend komt kijken en/of meedoet met alle activiteiten in en rondom onze mooie nieuwe MFA en de nieuwe samenwerkingsschool De Schans!

Voor vragen; mailen mag altijd naar postbus@eencity.nl
Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/eencity.nl

Vrijdagmiddag 16 september om 16.09 uur: Officiële opening nieuwe MFA De Schans!

Op vrijdagmiddag 16 september om 16.09 uur wordt eerst onze nieuwe MFA officieel geopend.
Iedereen is van harte uitgenodigd om bij deze openingshandeling te komen kijken!

Vereniging Plaatselijk Belang hoopt dan samen met de medewerkers en leerlingen van de nieuwe Samenwerkingsschool De Schans maar ook mèt het bestuur van het dorpshuis, de officieel genodigden en mèt alle vrijwilligers en dorpsgenoten onze nieuwe MFA De Schans op een spectaculaire wijze te openen!

Wij vragen iedereen tegen 16 uur aanwezig te zijn bij de MFA De Schans. Met daarbij het verzoek om zoveel mogelijk te voet en op fiets te komen (indien mogelijk). Na de openingshandeling is er gelegenheid om de nieuwe MFA te bezichtigen onder het genot van koffie en gebak! Komt allen!

Vrijdagavond 16 september: Feestavond ter gelegenheid van de opening MFA De Schans met Vangrail!

Vrijdagavond 16 september vieren we met z'n allen de opening van onze nieuwe MFA tijdens een gezellige feestavond met topband Vangrail! De zaal is open vanaf 20.30 uur. Vangrail begint rond 21 uur.

Kaarten voor deze avond zijn GRATIS te verkrijgen op vertoon van de FLYER die alle dorpsbewoners van Een en Een West thuis hebben ontvangen. De kaarten zijn af te halen tussen 19 en 20 uur bij MFA De Schans op maandag 22 en maandag 29 augustus en op donderdag 1 september. Ook de bestelde Eenige vlaggen zijn op deze avonden af te halen.

De oude Boswal-munten zijn alleen nog op deze avond te gebruiken.

Zaterdagmiddag 17 september: Spelletjesmiddag voor alle kinderen in Een en omgeving!

Op zaterdagmiddag 17 september aanstaande tussen 13 en 16 uur vindt er een spelletjesmiddag plaats voor alle kinderen in en om Een. Samen met verschillende verenigingen uit Een zijn er voor de kinderen verschillende activiteiten georganiseerd in- en om de nieuwe MFA: er is van alles te doen dus kom langs!

Voor drinken e.d. is gezorgd. Opgave niet nodig!

Zaterdagavond 17 september: Quiznight in MFA De Schans!

Op zaterdagavond 17 september wordt er een Quiznight georganiseerd in de MFA De Schans tijdens het Feestweekend. De eerste teams hebben zich al aangemeld! Om 20 uur gaat de Quiznight van start. Om 19.30 uur is de zaal open.

Wil je ook meedoen met een team? Bedenk een leuke groepsnaam (per groep maximaal 5 personen) en geef de naam van de groep plus de namen van de leden door via quiznightmfa@hotmail.com .

Zondag 18 september: Startzondag (activiteit van de kerk) in MFA De Schans.

Plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk beginnen hun nieuwe seizoen in september met de Startzondag. De Startzondag van de kerk Een is op deze zondag in de nieuwe MFA De Schans!

Aanvang: 10.30 uur. Meer informatie volgt.

Zondagmiddag 18 september: Feestmiddag met muziek, verhalen en toneel.

Op zondagmiddag 18 september sluiten we het feestweekend af met een gezellige middag met muziek van het Drentse salonorkest Zwink. Daarnaast komt de Drentse verhalenverteller en directeur van het Huus van de Toal, Jan Germs. Ter afsluiting speelt de Rederijkerskamer uit Borger de eenakter Kört en Goed. De middag begint om 14 uur en eindigt rond 16.30 uur.

Het hele feestweekend: laat de Eener vlag maar wapperen!Had u de Eenige Echte Eener vlag besteld?? Uw bestelling is af te halen tussen 19 en 20 uur bij MFA De Schans op maandag 22 en maandag 29 augustus en op donderdag 1 september.

Wij willen langs deze weg vragen of alle Een-ers deze vlag tijdens het feestweekend wil uithangen!
Wij wensen iederEEN een onvergetelijk en gezellig feestweekend toe! Veel plezier!

Binnenkort speciale uitgave De Eenige Courant!

Eind augustus/ begin september verschijnt er een speciale uitgave van De Eenige Courant in verband met de officiële opening van onze MFA De Schans en het feestweekend wat daarop volgt. Dus hou uw brievenbus in de gaten!

Binnenkort is de Eenige Courant ook op deze site (digitaal) terug te lezen. Onze Eenige dorpskrant en deze website hopen door meer samenwerking de dorpsbewoners nog beter te kunnen voorzien van alle nieuwtjes in ons dorp! De krant zal daarnaast nog gewoon in uw brievenbus verschijnen maar is dus altijd nog terug te vinden op deze site.

Wilt u iets in de krant plaatsen voor uw vereniging en/of straat of heeft u interessante stukjes of mededelingen? Dan kunt u dit schriftelijk of digitaal aanleveren: eenigecourant@eencity.nl .


Kinderopvang Kids & Co heeft Open Huis op zaterdag 27 augustus!

Op zaterdag 27 augustus houdt de nieuwe kinderopvanglocatie Kids &Co een Open Huis in de nieuwe MFA! Iedereen is welkom tussen 10 en 12 uur om te komen kijken!

In augustus start in de nieuwe MFA De Schans in Een “Kids&Co”, een kleinschalige kinderopvang.
Meer informatie over Kids & Co op www.kidsenco-een.nl of telefonisch op 0592-201245.

Oranje Fonds geeft € 40.000 voor inrichting MFA ‘De Schans’ in Een!

Met het beschikbaar stellen van € 40.000 heeft het Oranje Fonds uit Utrecht een grote bijdrage geleverd aan de nieuwe inrichting van de multifunctionele accommodatie in Een. Het vroegere dorpshuis ‘De Boswal’ is in het afgelopen jaar geheel vernieuwd en uitgebreid. In het gebouw, dat de naam ‘De Schans’ heeft gekregen zijn de nieuwe samenwerkingsschool met dezelfde naam, het dorpshuis, de jeugdsoos en de kinderopvang ondergebracht.

Het bestuur van het dorpshuis stond voor de opgave om, naast de bijdrage in zelfwerkzaamheid, op zoek te gaan naar middelen om ook de inrichting te vernieuwen. Daartoe werd een beroep gedaan op sponsoren, fondsen en overheden. Nadat al eerder bijdragen kwamen van de provincie Drenthe en de NAM voor duurzaamheidsmaatregelen, stelt nu het Oranjefonds dus een fors bedrag beschikbaar.

Voorzitter Jan Bolt is een gelukkig man: ‘Dit helpt geweldig! Het stelt ons in staat om o.a. nieuw meubilair aan te schaffen, de keukeninrichting aan te passen en de jeugdsoos mooi in te richten. Omdat het oude toneel is verdwenen hebben we een los podium nodig en ook dat kan nu. Net als geluid en licht voor allerlei activiteiten, dat ook door de school kan worden benut. We zijn hier als bestuur ontzettend blij mee. Al eerder kwamen van andere fondsen, waaronder het Prins Bernhard fonds en het VSB-fonds bijdragen, maar dit bedrag trekt de uitvoering van de plannen definitief over de streep. Al blijven er natuurlijk nog wel wensen over. Maar we hebben nog een paar ijzers in het vuur.’

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Fonds.

‘De Schans' wordt op vrijdag 16 september om 16.09 uur officieel geopend. Dat weekend zijn er allerlei feestelijkheden om deze mijlpaal voor Een te vieren. Het dorp nam zeven jaar terug het initiatief voor het project en deed zelf een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek. Dat proces leidde tot een plan waarin de bestaande basisscholen –de openbare Daltonschool De Lindehof en de prot.chr. Jenaplanschool De Regenboog- vanaf het nieuwe schooljaar samengaan als Samenwerkingsschool ‘De Schans’.

Coöperatie Breedband Noordenveld Zuid West - aanbesteden is begonnen!

Op 5 juli 2016 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe onze financieringsaanvraag goedgekeurd. In deze financieringsaanvraag waren ook Bunne en Winde reeds meegenomen. Dit betekent dat het nu zeker is dat glasvezel in ons gebied kan worden aangelegd! Een prachtig resultaat dat we behaald hebben met z’n allen, niet in de laatste plaats dankzij de inspanningen van zoveel vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor.

Nu de financiering is goedgekeurd is het tijd voor de volgende stap. En dit is het opstarten van de aanbestedingsprocedure, om te komen tot een keuze voor een aannemer die de infrastructuur aan gaat leggen. Op 8 juli 2016 zijn de aanbestedingsstukken openbaar gemaakt en reeds verstuurd naar een 8-tal aanbieders. Volgens de vervaldata in de aanbestedings-leidraad hebben de verschillende aannemers t/m 22 augustus 2016 18:00 uur de tijd hun offertes in te dienen. Na voorlopige gunning en het afwachten van de wettelijk verplichte bezwaartermijn zal op 12 september 2016 overgegaan worden tot definitieve gunning.

Meer informatie op: www.breedbandnoordenveldzuidwest.nl

Whatsapp Buurtpreventie in Een & omgeving

Sinds kort ook in Een & omgeving: WhatsApp Buurtpreventie.

Aanmelden kan door een mail te sturen (met je mobiele nummer, naam en adres) naar mjekhart@gmail.com. Er is geen einddatum aan verbonden. Je kunt altijd deelnemen.

Voor de Huisregels van de Whatsapp Buurtpreventie in Een verwijzen wij je naar de tab Vereningingen> VPB Nieuws.

Vragen, tips of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen en/of tips over en voor deze website?
Mailen kan altijd naar postbus@eencity.nl. Ook via het contactformulier op de pagina 'Links' kunnen berichten worden achtergelaten.
Naast deze site is er ook een Facebook-pagina: https://www.facebook.com/eencity.nl. 'Like' ons en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes in het dorp!